Бидний зүгээс тухайн худалдан авч буй бараа бүтээгдэхүүний тухай дэлгэрэнгүй тайлбар, ашиглалтын зааварыг агуулсан DVD г танд санал болгож байна. Мөн интернет дахь youtube сайтаас дүрс бүхий тайлбар зааварчилгааг авч болох юм.

iTravel-Software-training-staff-for-using-travel-software[1]

 

Top