Бид борлуулж буй сүлжээний бараа бүтээгдэхүүнүүдийг хүргэж өгөх үед тухайн байрлах газар нь холболтын тохиргоог хийж өгөх ба захиалгын дагуу байгууллагын дотоод сүлжээ болон хяналтын камерын угсралт суурилуулалтын үйлчилгээг зохих төлбөртэйгээр хийж өгнө.

 

heroMSNEM[1]

Top