– Овор ихтэй бараа бүтээгдэхүүн, зөвхөн захиалгаар гүйцэтгэдэг зарим нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг мэргэжлийн баг хамт олон байрлах газар нь очиж суурилуулах, угсарах үйлчилгээг хийнэ. Мөн дуудлагаар очиж угсаралт суурилуулалтын үйлчилгээ үзүүлж болно. Энэ тохиолдолд суурилуулалтын хөлс давхар тооцогдох тул анхаарна уу.

assembly_testing_services_large[1]

Top