– Харилцагчийн худалдан авсан бүтээгдэхүүнд манай компани үйлдвэрлэгчээс тухайн бүтээгдэхүүнд олгосон баталгаат хугацааны журмын дагуу баталгаа олгодог. Тухайн бараа бүтээгдэхүүний онцлогоос шалгтаалан баталгааны журам, нөхцөл өөр өөр байдаг.

– Бараа бүрт баталгааны хуудас очих ба барааны гол гол хэсгүүдэд манай байгууллагын нэр бүхий лац тэмдэглэгээг хийж өгнө.

– Тээвэрлэлт суурилуулалтын үеийн эвдрэл гэмтэлийг бид бүхэн бүрэн хариуцдаг. (энэ нь бараа агуулхаас гараад хэрэглэгчийн гарт очих хүртэлэх хүргэлтийн нөхцөлд үйлчилдэг)

– Бараа бүрт дагалдан очих баталгааны хуудасны ар талын нүүрнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.

Top