– Бид засвар үйлчилгээ үзүүлдэг мэргэжлийн компанитай хамтран ажилладаг бөгөөд хэрэгдэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн засвар үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлж шаардлагатай бол үйлдвэрлэсэн үйлдвэрт нь буцаан шинэчилэн засварлуулж өгдөг. Хэрэв үйлдвэр рүү нь буцаах шаардлага гаран буцаасан тохиолдолд 14-30 хоног зарцуулдаг болохыг анхаарна уу!

– Хэрэглэгчийн буруугаас үүссэн гэмтэлийг зохих төлбөрийн дагуу гэрээт засварын газраар засуулан баталгаа гаргаж өгөх боломжтой.

Top