CTC FMC-1000M-SC20B Gigabit WDM Media converter

  Барааны үлдэгдэл: Дууссан    Хадгалах

ДАМЖУУЛАХ ХУРДААР 10/100/1000mps
ХОЛБОЛТЫН ТӨРӨЛ LC
330,000₮CTC FMC-1000M-SC20B Gigabit WDM Media converter

үнэлгээ
0
0
0
0
0