Fiber Optic Cable 48 Core GYTA8S SM /Aerial/

  Барааны үлдэгдэл: Дууссан    Хадгалах

КАБЕЛИЙН ТӨРӨЛ Fiber optic кабель
3,300₮Үзүүлэлт

Fiber Optic Cable 48 Core GYTA8S SM /Aerial/

Core

48

Төрөл

Агаарын

үнэлгээ
0
0
0
0
0