Салбар дэлгүүрүүд

Төв оффис

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3-р хороо - 16020, Ти Эс Ти барилга 2 давхарт Би Си Ти ХХК

Салбар 1

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө - 15172, Компьютер Ланд төвийн баруун талд 28-1

Салбар 2

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө - 15172, Компьютер Ланд төвийн 1 давхарт 103 тоот

Салбар 3

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө - 15172, Компьютер Ланд төвийн 2 давхарт 22 тоот

Салбар 4

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө - 15172, Компьютер Ланд төвийн 2 давхарт 201 тоот

Салбар 5

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө - 15172, Компьютер Ланд төвийн 3 давхарт 305 тоот

Салбар 6

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, Баруун сэлбийн гудамж - 157171, Теди төвийн 3 давхарт 325 тоот

Салбар 7

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, Баруун сэлбийн гудамж - 15171, Теди төвийн 3 давхарт 327 тоот

Салбар 8

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 13-р хороо, Ард-Аюушийн өргөн чөлөө - 16091, Хишиг төвийн 1 давхарт 1-1 тоот

Салбар 9

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 13-р хороо, Ард-Аюушийн өргөн чөлөө - 16091, Хишиг төвийн 1 давхарт 1-2 тоот

Салбар 10

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 13-р хороо, Ард-Аюушийн өргөн чөлөө - 16091, Хишиг төвийн 1 давхарт 2-1 тоот